Về chúng tôi

Lịch sử phát triển

10 năm xây dựng, phát triển và khẳng định vị trí của mình trong lĩnh vực phân phối hàng tiêu dùng nhập khẩu tại Việt Nam, Công ty Quốc tế Nam Thành đã trải qua những cột mốc đáng nhớ, đánh dấu sự nỗ lực và phát triển của mình qua từng thời kỳ: